Trường hợp công ty bán hàng có giảm giá thì cách lập hóa đơn như thế nào?

Để trả lời câu hỏi trên Ketoanlongbien.com xin đưa hướng dẫn các bạn xử lý như sau:

Xem thêm: Hướng dẫn xử phạt khi bị mất hóa đơn gtgt

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định: (Có 3 trường hợp như sau)

Trường hợp 1:

- Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

VD: Công  ty A có chương trình: Mua 1 bộ điều hoà Samsung trị giá 15tr/bộ chiết khấu thương mại ngay 10% (1.500.000)

- Giá bán chưa thuế là: 15.000.000 – 1.500.000 = 13.500.000

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hoà Samsung

bộ

10

13.500.000

13.500.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                   13.500.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                       1.350.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                    14.850.000

 

Chú ý: Trên hóa đơn không được phép ghi (-) âm.

Trường hợp 2:

- Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

VD: Công ty A ký hợp đồng số 012/KTTU với công ty B: Mua 10 bộ điều hoà Samsung trị giá 15tr/bộ thì chiết khấu 10% (1,5tr/bộ)

- Ngày đầu tiên: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.

- Ngày thứ 2: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.

- Ngày thứ 3: Công ty B mua 4 bộ: Lần này đã đủ 10 bộ, công ty sẽ được chiết khấu 10%.

=> Tổng số tiền chiết khấu là: 1.500.000 x 10 = 15.000.000.

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hoà Samsung

bộ

4

15.000.000

60.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 012/KTTU ngày 2/12/2016)

bộ

10

1.500.000

15.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                               45.000.000

Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                   4.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                49.500.000

Trường hợp 3:

- Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Xem thêm: Những lưu ý quan trọng về hóa đơn chứng từ mới nhấtCác bài viết mới

Các tin cũ hơn