Hướng dẫn lập hóa đơn, kê khai thuế với quà Tết Âm lịch 2018

Ngày 28/11/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 5483/TCT-DNL trả lời chính sách thuế liên quan về vấn đề này. Cụ thể như sau:

- Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp Lễ, Tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) như bán hàng hóa cho khách hàng.

- Trường hợp Doanh nghiệp có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày Doanh nghiệp lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng là bao nhiêu tiền).

Hưởng lương theo sản phẩn thưởng tết ra sao

Trường hợp, làm thêm giờ khi NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Đối với vấn đề tiền thưởng, Bộ luật Lao động 2012 quy định: tiền thưởng là khoản tiền mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Theo đó, quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, cũng như việc tính xét thưởng Tết với trường hợp trả lương khác, nếu doanh nghiệp thấy tình hình hoạt động và kết quả làm việc của NLĐ tốt thì có thể thưởng Tết cho họ dựa trên quy định về tiền thưởng Tết năm đó của công ty. Mức thưởng sẽ do công ty quy định có thể dựa trên đơn giá tiền lương sản phẩm bình thường hàng ngày mà NLĐ làm được, hoặc cách tính khác do NSDLĐ quy định.

Nguồn: Thư viện pháp luậtCác bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn