Trả lời ý kiến của Văn phòng đại diện Livzon Pharmaceutical Group Inc (Trung Quốc) tại Hà Nội liên quan đến quy định cấp mã số thuế và nghĩa vụ thuế đối với văn phòng đại diện, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: căn cứ quy định tại Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định, "người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu)".

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008, “Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này”.

Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài quy định: “Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:...

Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)”.

Khoản 1a.6, Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định:

“Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế TNCN: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài”.

Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC có quy định về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN của tổ chức trả các khoản thu nhập chịu thuế trước khi trả thu nhập.

Đồng thời, Khoản 3c, Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định về cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể, theo đó, “cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay)”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tập đoàn Livzon Pharmaceutical Inc (Trung Quốc) thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Văn phòng đại diện có chức năng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực phẩm, không tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì Văn phòng đại diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN, lệ phí môn bài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Văn phòng đại diện phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế nộp thay theo quy định. Văn phòng đại diện sử dụng mã số thuế nộp thay để khấu trừ, nộp thay thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại Văn phòng đại diện hoặc khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Theo ChinhPhu.vn

Xem thêm:>> Xử lý số tiền thuế trong trường hợp nộp thừa

Neu ban quan tam:

Trung tam ke toan Ha Noi

Trung tam ke toan tai Thanh Xuan

Dia chi hoc ke toan

Chu y: Lien he ngay voi bo phan tuyen sinh de dang ky va nhan phieu uu dai giam gia khoa hoc

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quan)Các bài viết mới

Các tin cũ hơn