Bài viết dưới đây, Kế toán Hà Nội xin chia sẻ  các công việc của Kế toán bán hàng cần làm như sau:

1. Một số công việc liên quan đến hóa đơn bán hàng

- Lập hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng.

- Cập nhật ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày: Kiểm tra số lượng, đơn giá của từng sản phẩm, lấy đó làm căn cứ xuất hoá đơn cho khách hàng.

- Tập hợp các hóa đơn bán hàng, gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.

 - Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

- Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng, từng hoá đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc ( theo các cửa hàng, quầy hàng…)

2. Lên các báo cáo liên quan

-    Lên báo cáo danh mục hàng hóa bán ra theo kỳ.

-    Lên báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.

-    Hằng tháng, quý, năm phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính trong kỳ (theo biểu mẫu của Cơ quan Thuế)

3. Một số công việc liên quan đến hợp đồng bán hàng:

- Thực hiện soạn thảo Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ.

- Quản lý thông tin khách hàng.

- Quản lý và lưu trữ hợp đồng giao dịch với khách hàng.

4. Các công việc liên quan đến khách hàng

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng.

- Quản lý khách nợ, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ.

5. Các công việc liên quan đến hàng chiết khấu

- Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng : khi nào thì khách hàng được hưởng chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán.

6. Các công việc khác

Soạn thảo bảng báo giá cho khách hàng.

Làm thẻ VIP khách hàng  (nếu có)

Tư vấn, chăm sóc khách hàng

Đốc thúc công nợ của khách hàng

Cập nhật giá cả, sản phẩm mới

Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty.

Xem thêm:>> Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế

Neu ban quan tam:

Trung tam ke toan Ha Noi

Trung tam ke toan tai Hai Phong

Dia chi hoc ke toan

Chu y: Lien he ngay voi bo phan tuyen sinh de dang ky va nhan phieu uu dai giam gia khoa hoc

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quan)Các bài viết mới

Các tin cũ hơn