Hướng dẫn cách hạch toán chi phí đồng phục cho nhân viên mới nhất 2016 và chi phí này có được tính vào thuế thu nhập cá nhân không

Doanh nghiệp có những khoản chi trang phục cho người lao động những khoản chi này có tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có thì mức chi trang phục tính vào thu nhập chịu thuế là bao nhiêu? Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ quy định về mức khống chế đối với khoản chi trang phụ cho người lao động theo quy định mới nhất.

Kể từ ngày 6/8/2015 Theo khoản 2.7 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2015/TT-BTC như sau:

- Nếu chi bằng hiện vật sẽ được tính toàn bộ vào chi phí. (Nếu có hóa đơn, chứng từ)

- Nếu chi bằng tiền thì không được vượt quá 05 triệu đồng/người/năm.

- Nếu chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật: Thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Như vậy: Theo quy định mới nhất từ Thông tư 96/2015/TT-BTC đã bỏ mức khống chế 5 triệu đồng/người/năm đối với chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật và chỉ áp dụng mức không chế đó đối với khoản chi trang phục cho người lao động bằng tiền.

Ví dụ 1:

Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Minh Toán có khoản chi trang phục cho người lao động là 4 triệu đồng/ 1 người/ 1năm. Thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Ví dụ 2:

Công ty TNHH VKRUBBER có khoản chi trang phục cho người lao động là 7 triệu đồng/ 1 người /1năm.

Công ty TNHH VKRUBBER không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động là 5 triệu đồng/ năm. Phần chi vượt quá 5 triệu đồng là 7 – 5 = 2 triệu đồng thì khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ 3:

Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp Đức Mạnh năm 2015 có khoản chi trang phục cho người lao động là 7 triệu đồng/ 1 người /1năm và chi bằng hiện vật cho nhân viên có tổng trị giá 26 triệu đồng có hóa đơn chứng từ.

Căn cứ Theo khoản 2.7 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

- Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp Đức Mạnh không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động là 5 triệu đồng/ năm. Phần chi vượt quá 5 triệu đồng là 7 – 5 = 2 triệu đồng thì khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp Đức Mạnh được tính vào chi phí được trừ phần chi hiện vật cho nhân viên tổng giá trị 26 triệu đồng.

Vậy cần những chứng từ gì để hợp lý chi phí này?

Để được tính và chi phí được trừ khi quyết toán thuế Doanh nghiệp cần hoàn thiện những chứng từ như sau:

• Trường hợp chi bằng tiền

+ Quyết định chi trang phục bằng tiền của thủ trưởng đơn vị hoặc Trong thỏa ước LĐ tập thể hoặc HĐLĐ bạn có qui định phụ cấp trang phục

+ Danh sách nhân viên nhận tiền

+ Phiếu chi

• Trường hợp chi bằng hiện vật

+ Quyết định chi trang phục bằng hiện vật của thủ trưởng đơn vị hoặc Trong thỏa ước LĐ tập thể hoặc HĐLĐ bạn có qui định phụ cấp trang phục.

+ Danh sách nhân viên được nhận hiện vật

+ Hóa đơn đỏ

+ Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi của ngân hàng

Kế Toán Hà Nội CHÚC CÁC BẠN THỰC HIỆN TỐT!

Xem thêm:>> Lập kế hoạch tiết kiệm chi phí Thuế trong khuôn khổ của pháp luật

Nếu bạn quan tâm:

Trung tâm kế toán Hà Nội

Trung tâm kế toán tại Long Biên

Địa chỉ học kế toán

Chú ý: Liên hệ ngay với bộ phận tuyển sinh để đăng ký và nhận phiếu ưu đãi giảm giá khóa học

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quân)Các bài viết mới

Các tin cũ hơn