Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng áp dụng với những DN sản xuất đơn chiếc và hàng loạt theo đơn đặt hàng đã ký.

- Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng:

+ Nếu quá trình sản xuất chỉ liên quan đến một đơn đặt hàng thì tính trực tiếp cho từng đối tượng (từng đơn hàng).

+ Nếu quá trình sản xuất chỉ liên quan đến nhiều đơn hàng thì sử dụng phương pháp gián tiếp để xác định chi phí cho từng đơn hàng.

+ Toàn bộ những chi phí sản xuất thực tế phát sinh từ khi bắt đầu tiến hành sản xuất cho đến cuối kỳ báo cáo nhưng đơn đặt hàng vẫn chưa hoàn thành thì được coi là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

+ Toàn bộ những chi phí sản xuất có liên quan đến đơn đặt hàng từ khi bắt đầu sản xuất cho tới khi kết thúc được coi là giá thành của đơn đặt hàng đó.

Để các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp tính giá thành này Kế Toán Hà Nội sẽ lấy một ví dụ cụ thể như sau:

 Một DN sản xuất 2 đơn đặt hàng A và B, cả 2 đơn đặt hàng đều được đưa vào sản xuất trong tháng 1

+ Đơn đặt hàng A sản xuất ở phân xưởng 1.

+ Đơn đặt hàng B sản xuất ở phân xưởng 2.

Chi phí tập hợp ở các tháng như sau:

Tháng 1

        TK ghi Có          

TK ghi Nợ

621

622

627

Tổng cộng

TK 154

 

 

 

 

Phân xưởng 1

10.000

3.500

2.050

15.550

Phân xưởng 2

12.000

4.500

5.750

22.250

Tổng cộng

22.000

8.000

7.800

37.800

 

Tháng 2

         TK ghi Có
 
TK ghi Nợ

621

622

627

Tổng cộng

TK 154

 

 

 

 

Phân xưởng 1

5.000

2.500

3.640

11.140

Phân xưởng 2

8.000

3.500

6.160

17.660

Tổng cộng

13.000

6.000

9.800

28.800

 

Yêu cầu: lập bảng tính giá thành đơn đặt hàng A.

Lời giải:

Bảng tính giá thành đơn đặt hàng A ( số lượng thành phẩm: 05)

Khoản mục
Chi phí

Tháng 1

Tháng 2

Tổng giá thành
 

Giá thành đơn vị

Chi phí NVLTT

10.000

5.000

15.000

3.000

Chi phí NCTT

3.500

2.500

6.000

1.20

Chi phí SXC

2.050

3.640

5.690

1.138

Tổng cộng

15.550

11.140

26.690

5.338

 

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn