Để có một mẫu sổ sách kế toán trên excel mà trong đó tích hợp đầy đủ các tính năng là việc làm không hề đơn giản đối với các kế toán viên đang làm hiện nay và để làm sổ sách kế toán trên excel trước hết việc đầu tiên khuyên các bạn là nên biết cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán sau đó là pải nắm thật vững các kỹ năng nghiệp vụ kế toán. Sau đây Kế Toán Hà Nội gửi các bạn mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 15 áp dụng cho các doanh nghiệp lớn.

mẫu sổ sách kế toán trên excel

Cấu trúc của mẫu sổ sách kế toán trên Excel bao gồm

 • Sổ nhật ký chung.
 • Danh mục hàng hóa.
 • Bảng kê phiếu nhập kho hàng hóa.
 • Bảng kê phiếu xuất kho hàng hóa.
 • Bảng kê Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hóa.
 • Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho.
 • Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 142 ).
 • Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 242 ).
 • Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.
 • Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.
 • Bảng cân đối phát sinh tài khoản năm.
 • Bảng tổng hợp phải thu khách hàng ( 131).
 • Bảng tổng hợp phải trả khách hàng ( 331).
 • Sổ quỹ tiền mặt.
 • Sổ tiền gửi ngân hàng.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Bảng thanh toán tiền lương.

Tải các mẫu sổ sách kế toán trên excel theo cả quyết định 48 và 15 gửi thông tin vào email: ketoanhn.gtn@gmail.comCác bài viết mới

Các tin cũ hơn