Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng excel mới nhất cho nhân viên kế toán tại doanh nghiệp

Cuối tháng kế toán phải làm bảng thanh toán tiền lương sau đây Kế Toán Hà Nội gửi các bạn một mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng Excel để các bạn có thể tham khảo áp dụng vào doanh nghiệp.

bảng thanh toán tiền lương bằng excel

Cấu trúc của một bảng thanh toán tiền lương bằng Excel bao gồm:

Họ tên

Chức Vụ

Mã số thuế thu nhập cá nhân

Lương đóng bảo hiểm

Lương hợp đồng theo tháng

Ngày công

Lương thực tế

Phụ cấp ăn rưa

Tổng lương

Các khoản giảm trừ

Thuế thu nhập cá nhân giảm trừ

Lương thực lĩnh

Để lên được bảng thanh toán tiền lương yêu cầu cần có bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng thanh toán tiền thưởng,..

Tải mẫu bảng thanh toán tiền lương bẳng Excel: Tại đâyCác bài viết mới

Các tin cũ hơn