Mô tả công việc của nhân viên kế toán kho làm thực tế tại các doanh nghiệp

Kế toán kho là công việc mà nhiều bạn kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm thường xin vào làm. Bạn là người mới đi làm công việc kế toán kho bạn cần biết những kỹ năng cơ bản để bắt đầu một công việc mới sau đây Trung tâm kế toán Hà Nội sẽ tổng hợp lại các công việc chính của một nhân viên kế toán kho tại doanh nghiệp

công việc của nhân viên kế toán kho

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

  • Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
  • Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
  • Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV
  • Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
  • Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
  • Kiểm soát nhập xuất tồn kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
  • Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
  • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
  • Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Xem thêm: Công việc của nhân viên kế toán bán hàngCác bài viết mới

Các tin cũ hơn