Làm công việc của kế toán trưởng tại một doanh nghiệp thực tế thực sự không đơn giản mà đòi hỏi người làm kế toán trưởng phải có chuyên môn cao về lĩnh vực kế toán, có tự tim đảm nhận tất cả các công việc tại phòng kế toán của công ty. Và trách nhiệm của nhân viên kế toán trưởng rất quan trọng phải biết cách tự tổ chức sắp xếp các công việc, biết tư vấn cho giám đốc khi cần. Có người nói công việc của nhân viên kế toán tổng hợp có phải là công việc của kế toán trưởng không ? Có thể nói kế toán trưởng có trách nhiệm , quyền hạn để đảm nhận công việc của kế toán trưởng cao hơn rất nhiều. Dưới đây các bạn đọc kỹ nhé

công việc của kế toán trưởng

Khi tiết nhận công việc kế toán trưởng có những quyền hạn sau:

 • Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.
 • Được  đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty .
 • Có quyền  yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
 • Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
 • Khi phát hiện việc vi phạm  pháp lệnh kế toán - thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc  xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.

CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt  động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
 • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
 • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

Nếu bạn chưa biết làm kế toán trưởng mời bạn tham khảo lớp học kế toán tổng hợp để nâng cao kỹ năng kinh nghiệm làm kế toán trưởng nhéCác bài viết mới

Các tin cũ hơn