Để làm tốt công việc của nhân viên kế toán công nợ yêu cầu bạn cần phải có tính kiên trì, cẩn thận và giao tiếp tốt. Đó là 3 đặc tính quan trọng để làm tốt công việc của mình, nhưng không phải ai cũng làm được kế toán công nợ, mà thực ra khi đến công ty là cũng ít doanh nghiệp đăng tuyển kế toán công nợ nhưng thực chất doanh nghiệp tuyển kế toán về làm họ sẽ phải kiêm luôn nhiệm vụ làm công việc của kế toán công nợ việc này đối với một nhân viên kế toán mới vào làm vô cùng bỡ ngỡ, chưa biết phải làm như nào ?

công việc của nhân viên kế toán công nợ

Kế Toán Hà Nội sẽ tổng hợp lại bản mô tả công việc dưới đây

CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ BAO GỒM:

  • Theo dõi công nợ theo từng đối tượng (mua, bán, tạm ứng)
  • Phân loại khách hàng dưới nhiều góc độ khác nhau: người mua, người bán, cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, phải thu phải trả khác,...
  • Theo dõi công nợ theo hợp đồng, hạn thanh toán
  • Bù trừ công nợ giữa các đối tượng công nợ với nhau
  • Theo dõi công nợ chi tiết theo từng hoá đơn bán hàng.
  • Lên các báo cáo: Sổ chi tiết công nợ, các khoản nợ đến hạn, quá hạn, bảng kê các chứng từ công nợ, báo cáo tổng hợp công nợ, bảng cân đối công nợ  trên một tài khoản. Theo dõi được công nợ một khách hàng trên nhiều tài khoản công nợ khác nhau.
  • Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty

Xem thêm: Công việc của nhân viên kế toán thuếCác bài viết mới

Các tin cũ hơn