Để làm tốt công việc của nhân viên kế toán thuế không hề đơn giản đối với các bạn sinh viên mới đi làm tại các doanh nghiệp. Người làm kế toán thuế bắt buộc phải am hiểu về luật thuế, các chính sách thuế ban hành, nắm bắt cách tính thuế vận dụng khéo léo các tình huống để xử lý kịp thời cho doanh nghiệp, biết quản lý, tư vấn thuế cho doanh nghiệp.

Công việc chính của một nhân viên kế toán thuế phải làm như sau

  • Lập tờ khai thuế môn bài đối với các công ty mới thành lập
  • Tập hợp hóa đơn, chứng từ theo dõi hàng ngày và hạch toán
  • Lập báo cáo thuế GTGT,  thuế TNCN và nộp tiền thuế cho nhà nước vào cuối tháng
  • Làm tất cả các thủ tục báo cáo quý của các loại thuế GTGT, TNCN, TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn
  • Lập báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo thuế của các loại thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNCN quý 4 và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

công việc cụ thể của nhân viên kế toán thuế

Bạn chưa biết là công việc của nhân viên kế toán thuế  ? Bạn mới đi  làm ? Hãy tìm đến lớp học kế toán thuế tại kế toán hà nội sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn liên quan đến thuế

Trách nhiệm của nhân viên kế toán thuế khi tiếp nhận công việc được giao tại doanh nghiệp

- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .

- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.

- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu

- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Công ty , phân loại theo thuế suất .

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Công ty .

- Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .

- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất  (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện  loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .

- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo  thuế của cơ sở  ,toàn Công ty .

- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

- Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

- Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận  hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .

- Cập nhật  kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty  để cơ sở biết thực hiện.

- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập  doanh nghiệp ,nộp ngân sách

- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

- Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).

- Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.

- Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

- Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Xem thêm:  Công việc của nhân viên kế toán tổng hợpCác bài viết mới

Các tin cũ hơn