Hướng dẫn cách đọc bảng cân đối kế toán một cách hiệu quả nhất

Bảng cân đối kế toán là một phần rất quan trọng trong báo cáo tài chính.  Để biết cách lập bảng cân đối kế toán đã khó nhưng để biết cách đọc được bảng cân đối kế toán thì không hề đơn giản nhất là đối với những người chưa học qua kế toán bao giờ, các nhà quản lý, giám đốc muốn nắm bắt được ngay tình hình tài chính của công ty để biết cách xử lý kịp thời. Hay nắm bắt cơ hội để biết cách đầu tư tài chính vào các đối tác khác mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp mình.

cách đọc bảng cân đối kế toán

Vậy đọc bảng cân đối kế toán như thế nào cho hiệu quả ?

Thứ nhất bảng cân đối kế toán là tình hình chung của doanh nghiệp được tổng kết lại vào cuối năm gồm hai cột: bên trái là Tài sản; bên phải là Nợ và Vốn.

Nguyên tắc trên bảng cân đối kế toán là: Tài sản = Nợ + Vốn

Doanh nghiệp cần hiểu bản chất 2 loại tài sản như sau:

  • Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn có tuổi thọ một năm hoặc ít hơn, có nghĩa là chúng có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Tài sản này bao gồm tiền mặt và tương đương tiền, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Tiền mặt là tài sản ngắn hạn cơ bản nhất, nó cũng bao gồm tài khoản ngân hàng và các chi phiếu. Tương đương tiền là tài sản rất an toàn, có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt ví dụ như trái phiếu kho bạc. Các khoản phải thu bao gồm các khoản nợ ngắn hạn của khách hàng đối với công ty. Các công ty thường bán sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng hình thức tín dụng, các khoản giao ước này được tính trong danh mục tài sản ngắn hạn cho đến khi khách hàng thanh toán tiền. Cuối cùng, hàng tồn kho đại diện cho các nguyên vật liệu, hàng hóa dở dang và hàng thành phẩm của công ty. Tùy thuộc vào từng công ty, phân bổ chính xác của tài khoản hàng tồn kho sẽ khác nhau. Ví dụ, một công ty sản xuất sẽ sử dụng một lượng lớn nguyên liệu thô, trong khi công ty bán lẻ thì không sử dụng.Phân bổ hàng tồn kho của công ty bán lẻ thông thường bao gồm hàng hóa mua từ nhà sản xuất và nhà bán buôn.
  • Tài sản dài hạn: Tài sản dài hạn là những tài sản không được chuyển thành tiền mặt một cách dễ dàng, dự kiến sẽ được chuyển thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc có một tuổi thọ hơn một năm. Tài sản dài hạn được quy thành tài sản hữu hình (như máy móc, máy tính, nhà và đất) và tài sản vô hình ( như lợi thế thương mại, bằng sáng chế, quyền tác giả). Tài sản vô hình không phải là vật chất ,nó thường là những nguồn có thể tạo dựng hoặc phá vỡ giá trị công ty – ví dụ như giá trị của một thương hiệu thì không nên đánh giá thấp về nó. Khấu hao được tính toán và khấu trừ cho hầu hết các loại tài sản, nó thể hiện chi phí sử dụng trên thời gian sử dụng hữu ích của loại tài sản đó

Khi đọc bảng cân đối kế toán chúng ta cần tìm hiểu các tiêu chí sau:

Tiền, Các khoản phải thu, Hàng tồn kho, Tài sản ngắn hạn khác, Hao mòn lũy kế, Nợ, Nguồn vốn chủ sở hữu…

Nếu các bạn chưa học kế toán bao giờ thì việc nên tìm hiểu một lớp học kế toán thực hành cho người mới bắt đầu là lời khuyên chân thành nếu bạn là chủ doanh nghiệpCác bài viết mới

Các tin cũ hơn