Quy định tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014 mới nhất áp dụng từ 1/1/2014

Theo quyết định 1111/QĐ-BHXH thì các mức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp …đều tăng áp dụng từ 1/1/2014

Theo đó thì mức đóng bảo hiểm xã hội(BHXH) thì người lao động phải đóng là 8% còn lại doanh nghiệp là 18%, Bảo hiểm y tế(BHYT) thì người lao động phải đóng 1,5% còn doanh nghiệp là 3%, Bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) đối với người lao động là 1% còn doanh nghiệp 1%, Kinh phí công đoàn đối với người lao động 0% còn doanh nghiệp 2%

tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm

Với các mức như trên áp dụng từ 01/01/2014 tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014 đã có thay đổi rất nhiều. Như vậy người lao động phải đóng 10,5%, doanh nghiệp phải đóng tổng cộng là 24%

Dưới đây Trung Tâm Kế Toán Hà Nội tóm tắt bảng tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2014 như sau

Loại bảo hiểm

Doanh nghiệp(%)

Người lao động(%)

Tổng

Bảo hiểm xã hội

18

8

26

Bảo hiểm y tế

3

1,5

4,5

Bảo hiểm thất nghiệp

1

1

2

Kinh phí công đoàn

2

 

2

Cộng

24

10,5

34,5

 Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn