Hướng dẫn cách sử dụng hàm Sumif trong excel kế toán

Hàm Sumif là một trong những hàm excel thường dùng trong kế toán nó dùng để tính tổng có điều kiện, nếu một người làm kế toán excel giỏi mà không biết cách sử dụng hàm này thì chắc chắn phải xem lại, bởi hàm này sẽ rút ngắn thời gian làm công việc kế toán đi rất nhiều. Chính vì vậy khi mới bắt đầu học kế toán Excel bắt buộc bạn phải hiểu bản chất và biết cách sử dụng hàm này.

Cú pháp hàm Sumif

SUMIF(range,criteria,sum_range)

Trong đó:

Range: Vùng điều kiện

Criteria: Điều kiện

Sum_range: Vùng cần tính tổng

Chức năng sử dụng hàm sumif trong excel kế toán:

Dùng để tính tổng có điều kiện

Chỉ những ô nào trong vùng điều kiện(range) thỏa mãn điều kiện (Criteria) thì sẽ tính tổng những ô tương ứng trên vùng cần tính tổng(Sum_range)

Ví dụ về cách sử dụng hàm Sumif trong Excel kế toán

Cho bảng lương sau – Tính tổng lương của phòng kế hoạch

hàm sumif trong excel kế toán

Kết quả của bảng tính lương tháng 10 phòng kế hoạch như sau

hàm sumif trong excel kế toánCác bài viết mới

Các tin cũ hơn