Hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán

Hàm Vlookup là một trong những hàm excel thường dùng trong kế toán và được sử dụng phổ biến rộng rãi nhất khi thực hiện các công việc kế toán như tính toán, tìm kiếm, tra cứu thông tin sản phẩm, hàng hóa trên excel.

Tuy nhiên để sử dụng thành thạo hàm vlookup trong excel kế toán không hề đơn giản. Nếu như không nắm vững được công thức các bạn sẽ khó lòng có thể làm tốt được công việc kế toán

Trước hết ta cần hiểu

Hàm Vlookup trong excel kế toán dùng để làm gì ?

Hàm này dùng để dò tìm theo cột và trả về giá trị của ô năm trên 1 cột nào đó thỏa mãn điều kiện dò tìm nào đó

Cấu trúc của hàm vlookup:

VLOOKUP(Lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

Lookup_value : Giá trị đem dò tìm

table_array: Bảng giá trị dò (Địa chỉ của Bảng dò phải để ở dạng Địa chỉ Tuyệt đối)

col_index_num: Số thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

range_lookup: Phạm vi tìm kiếm : TRUE (1) hoặc FALSE (0)

+ FALSE – Dò tìm chính xác.

+ TRUE – Dò tìm tương đối.

Ví dụ về cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán khi làm kế toán lương

Điền thông tin về mã PB, tên nhân viên cho bảng danh sách lương, thưởng tháng 10/2012 dựa vào việc dò tìm dữ liệu qua mã nhân viên trên bảng dò tìm danh sách nhân viên

cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán

Kết quả là

cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toánCác bài viết mới

Các tin cũ hơn