Hàm if sử dụng trong excel kế toán như thế nào 

Hàm if là một trong những hàm sử dụng thường xuyên trong excel, để làm tốt công việc kế toán trên excel cần phải biết cách sử dụng các hàm excel thường dùng trong kế toán và một trong những hàm quan trọng nhất đó chính là hàm if.

Hàm if dùng để làm gì ?

Hàm if là hàm điều kiện với cú pháp:

If(điều kiện kiểm tra, giá trị nếu điều kiện đúng, giá trị nếu điều kiện sai)

Ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm if trong excel kế toán:

Hãy điền giá trị cho cột “KẾT QUẢ“. Biết rằng: Nếu Điểm trung bình (ĐTB) lớn hơn 5.0 thì ghi là “ĐẬU“, ngược lại thì ghi “TRƯỢT“
Ta có công thức sau D4= if(C4>=5,"ĐẬU","TRƯỢT")
cách sử dụng hàm if trong excel kế toán


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào