Ngày 17/4 tổng cục thuế thông báo mới về việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế từ HTKK 3.2.2 lên HTKK 3.2.3 phục vụ cho các công việc của kế toán áp dụng các biểu mẫu theo Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012

download phần mềm htkk 3.2.3

Nôi dung chính download phần mềm HTKK 3.2.3 mới ra này:

Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB01/AC

 Báo cáo nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai, mẫu số BC01/AC

Báo cáo mất, cháy biên lai, mẫu số BC21/AC

Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB03/AC

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí, mẫu số BC7/AC

Tải phần mềm HTKK 3.2.3: Tại đâyCác bài viết mới

Các tin cũ hơn