Hướng dẫn cách nhớ bảng hệ thống tài khoản nhanh nhất và hiệu quả nhất

Muốn làm gì thì làm nhưng nếu bạn là người làm kế toán giỏi thì chắc chắn phải nắm vũng định khoản, chính vì thể Trung tâm kế toán hà nội sẽ hướng dẫn cách nhớ bảng hệ thống tài khoản nhanh nhất và hiệu quả nhất

cách nhớ bảng hệ thống tài khoản nhanh

Đầu tiên ta chỉ cần nhớ các đầu Số hiệu tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản nhé. Mỗi tài khoản được khí hiệu bằng 3 chữ số hay còn gọi à số hiệu tài khoản

Trong đó,

Chữ số đầu chỉ loại TK trong hệ thống

Chữ số thứ 2 chỉ nhóm TK trong loại

Chữ số thứ 3 chỉ TK trong nhóm

Ví dụ: tài khoản 111 (tiền mặt)

Số 1 thứ nhất: Chỉ loại tài sản ngắn hạn

Số 1 thứ hai: Chỉ nhóm tài sản là tiền

Số 1 thứ nhất: Chỉ tài khoản tiền mặt

Tài khoản kế toán Việt Nam gồm 10 loại: mỗi loại được bắt đầu bằng một chữ số khác nhau:

Tiếp các bạn nhìn trên bảng hệ thống tài khoản được phân loại ra thành 10 loại từ 1 đến 9 và loại 0. Chúng ta chỉ cần nhớ như này thì khi làm sẽ hiểu được quy tắc nhớ bảng hệ thống tài khoản nhé

Loại 1: Tài sản ngắn hạn lưu động bao gồm tiền, hàng, phải thu

Loại 2: Tài sản dài hạn thường là cố định

Loại 3: Nợ phải trả( trả vay, trả công nhân viên, phải trả người bán, thuế, bảo hiểm..)

Loai 4: Nguồn vốn chủ sở hữu( nguồn vốn góp, vốn kinh doanh, lợi nhuận)

Loại 5: Doanh thu( Doanh thu thuần, giảm trừ doanh thu)

Loại 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh: Giá vốn, chi phí quản lý

Loại 7: Thu nhập khác

Loại 8: Chi phí khác

Loại 0: Ngoài bảng

Và cuối cùng là chỉ cần nhớ

Phương trình cân bằng kế toán                                                                    

Tổng tài sản = tổng nguồn vốn

 Số dư đầu kỳ + phát sinh tăng = số dư cuối kỳ + phát sinh giảm

Chúc các bạn sẽ trở thành những kế toán viên giỏi trong tương lai

Nếu bạn chưa học qua kế toán bao giờ và để rút ngắn thời gian tự học và học trên trường thì mời bạn tham khảo khóa học kế toán cho người chưa biết gì của trung tâm kế toán hà nội được đào tạo thực hành trên chứng từ thực tế sẽ giúp bạn tự tin và đam mê với nghề kế toán

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào