Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế TNDN và luật thuế GTGT sửa đổi

Tóm lược một số điểm chính của thông tư 141/2013/TT-BTC:

thông tư 141/btc-tt

Về Thuế Thu nhập doanh nghiệp được quy định tại thông tư 141/tt-btc

  • Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng:  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
  • Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của doanh nghiệp từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập từ doanh thu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.

Về Thuế Giá trị gia tăng tại thông tư 141/tt-btc

  • Áp dụng thuế suất 5% đối với nhà ở xã hội: Áp dụng thuế suất 5% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.
  • Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với nhà ở thương mại: Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Tải thông tư 141/2013/TT-BTC: Tại đây

Xem thêm:>> Thông tư hướng dẫn về thuế Thu Nhập Doanh nghiệp

Nếu bạn quan tâm:

Trung tâm kế toán Hà Nội

Trung tâm kế toán tại Long Biên

Địa chỉ học kế toán

Chú ý: Liên hệ ngay với bộ phận tuyển sinh để đăng ký và nhận phiếu ưu đãi giảm giá khóa học

Hotline: 0974 975 029 - 0941 900 994 (Mr Quân)Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào