Để làm tốt công việc kế toán đòi hỏi người làm kế toán cần phải nắm vững nhiều kỹ năng và khi bắt đầu với nghề kế toán bạn cần nhớ nhiệm vụ của người làm kế toán nhé. Khi mới đầu học nguyên lý kế toán chắc chắn các bạn sẽ phải biết và hiểu rõ bản chất về vấn đề này.

Vậy Nhiệm vụ của người làm kế toán bao gồm

  • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đúng đối tượng và nội dung
  • Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi, nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ và quản lý việc sử dụng tài sản và nguồn hình thành lên tài sản đó
  • Phân tích thông tin số liệu kế toán để làm tham mưu đề xuất giúp cho giám đốc, doanh nghiệp hoạch định trong kinh doanh
  • Cung cấp thông tin số liệu kế toán cho đoàn thanh kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật

Xem thêm:  Yêu cầu đối với người làm kế toánCác bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào