Bài tập kế toán

Bài tập định khoản kế toán có lời giải

Một dạng bài tập định khoản kế toán có lời giải

bài tập định khoản có lời giải

Dạng bài tập định khoản kế toán như sau

Một doanh nghiệp đăng ký theo phương pháp khấu trừ thuế có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Mua hàng hóa về nhập khóa giá mua 50 triệu đồng( Chưa bao gồm thuế GTGT 10%) đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng

2. Chi vận chuyển số hàng hóa trên hết 2,2 triệu đồng( đã bao gồm thuế GTGT 10%) thanh toán bằng tiền mặt

3. Chi mua văn phòng phẩm cho bộ phận hành chính hết 5 triệu đồng(chưa bao gồm thuế GTGT 10%) bằng tiền mặt

4. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 100 triệu đồng

5. Tạm ứng tiền cho bộ phận kinh doanh chi tiết khách là 10 triệu đồng bằng tiền mặt

6. Đ/c giám đốc góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng là 500 triệu đồng

7. Mua CCDC về nhập kho giá nhập là 15 triệu đồng(chưa bao gồm thuế GTGT 10%) đã thanh toán bằng tiền mặt

8. Chi mua nguyên vật liệu giá mua 100 triệu đồng(chưa bao gồm thuế GTGT 10%) đã thanh toán bằng tiền chuyển khoản

9. Chi vận chuyển nguyên vật liệu hết 3,3 triệu đồng( giá đã bao gồm thuế GTGT 10%) thanh toán bằng tiền mặt

10. Đ/c phó giám đốc góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt 500 triệu đồng

Bài giải:

1.      Nợ 156 : 50yt

Nợ 1331:  5tr

Có 1121: 55 triệu

2.      Nợ 1111: 2 tr

Nợ 1331: 0,2 triệu

Có 156: 2,2 triệu

3.      Nợ 6422 : 5tr

Nợ 1331:  0,5 tr

Có 1111: 5,5 tr

4.      Nợ 1111: 100 tr

Có 1121: 100 tr

5.      Nợ 141 : 10tr

Có 1111: 10 tr

6.      Nợ 112 : 500 tr

Có 411 : 500 tr

7.      Nợ 153: 15 tr

Nợ 1331: 1,5 tr

Có 1111: 16,5 tr

8.      Nợ 152 : 100 tr

Nợ 1331: 10 tr

Có 112 : 110 tr

9.      Nợ 152: 3 tr

Nợ 1331: 0,3 tr

Có 1111: 3,3 tr

10. Nợ 111: 500 tr

Có 411: 500 tr

Trung tâm kế toán Hà Nội hỗ trợ

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 - 0941 900 994 Hỗ Trợ: 24/7 

Email: hotrokthn@gmail.com