Tài liệu kế toán

Chi phí lãi vay khi góp vốn điều lệ còn thiếu

Chi phí lãi vay khi góp vốn điều lệ còn thiếu

Chi phí lãi vay khi góp vốn điều lệ còn thiếu
Quy định về chi phí hàng biếu tặng khách hàng năm 2015

Quy định về chi phí hàng biếu tặng khách hàng năm 2015

Quy định về chi phí hàng biếu tặng khách hàng năm 2015
Các khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 111/2013/BTC-TT
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là những khoản gì
Người nộp thuế thu nhập cá nhân là những ai

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là những ai

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là những ai
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo sử dụng khi chuyển địa điểm

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo sử dụng khi chuyển địa điểm

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo sử dụng khi chuyển địa điểm
Hai trường hợp được phép hủy hóa đơn và quy trình xử lý

Hai trường hợp được phép hủy hóa đơn và quy trình xử lý

Hai trường hợp được phép hủy hóa đơn và quy trình xử lý
45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN
Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế GTGT và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
Cách khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Cách khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như thế nào
Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi
Phương pháp tính trực tiếp thuế giá trị gia tăng

Phương pháp tính trực tiếp thuế giá trị gia tăng

Phương pháp tính trực tiếp thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
Thuế suất thuế giá trị gia tăng mới nhất

Thuế suất thuế giá trị gia tăng mới nhất

Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng
Giá tính thuế giá trị gia tăng

Giá tính thuế giá trị gia tăng

Giá tính thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào
Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Đề tài báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty cơ khí Quang Trung
Bài tập định khoản kế toán có lời giải

Bài tập định khoản kế toán có lời giải

Một dạng bài tập định khoản kế toán có lời giải
Hướng dẫn cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào

Hướng dẫn cách xử lý khi mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào

Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn phải xử lý như thế nào? Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán và xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào.
Những công việc cần làm đối với doanh nghiệp mới thành lập

Những công việc cần làm đối với doanh nghiệp mới thành lập

Những công việc cần làm đối với doanh nghiệp mới thành lập
1234